O NOMAD72

NOMAD72 je v České republice jedinečný koncept přípravy dětí a mládeže na mimořádné situace, lokalizace amerického dobrovolnického programu FEMA CERT – Community Emergency Response Team, doplněný o zkušenosti a metodické postupy z nemocnic, kanceláří BOZP, stanovišť JPO (jednotek požární ochrany), speciálních outdoorových programů a dovedností „kočovných“ národů.

NOMAD72 poskytuje dobrovolníkům vzdělávání v základních dovednostech pro reakci na různé typy mimořádných událostí, včetně přírodních katastrof, teroristických útoků a dalších krizových situací. Dobrovolníci se učí první pomoci, hašení požárů, základnímu vyprošťování, komunikaci, organizaci, technikám přežití, zajištění vody, potravy a přístřeší a dalším dovednostem, které mohou být klíčové při pomoci komunitě během krize.

Absolventi NOMAD72 jsou aktivní na místní úrovni a spolupracují s místními hasičskými sbory, policií a dalšími záchrannými složkami. V krizových situacích jako dobrovolníci mohou poskytovat podporu a pomáhat s organizací a koordinací reakce na na mimořádné události na místní úrovni, což může výrazně pomoci zvýšit její efektivitu a účinnost.

Tvůrcem NOMAD72 je SaR Ústecko / JCAC CZ, z.s., tým rychlé reakce, který je garantem zdravotnických, záchranářských a legislativních témat a workshopů. Spolutvůrcem je BUSHCRAFTCODE z. s., bushcraft & survival tým, garant survival témat a workshopů. S projektovým řízením NOMAD72 pomáhá a podporu poskytuje APeVIR o.p.s.

Fotogalerie z pilotního kurzu NOMAD72 (PODZIM 2023).